‘Niet de grenzen maar de inwoners bepalen gemeenschap’

Deel deze pagina
Sinterklaas is terug naar Spanje, Kerstmis en Oud en Nieuw naderen, kortom 2018 loopt ten einde. En daarmee ook het laatste jaar uit het 155-jarige bestaan van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Vanuit een geïmproviseerde collegekamer op de tweede verdieping van het raadhuis in Hoofddorp blikken burgemeester Pieter Heiliegers en de wethouders Bob Graal en Raymond van Haeften met enige weemoed terug.


Maar die weemoed legt het af tegen de goede hoop op een mooie toekomst voor de drie dorpen en twee buurtschappen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude die per 1 januari 2019 opgaan in het nieuwe Haarlemmermeer.

Uit de lade

Een afscheidsinterview, afgenomen in een uitstekende sfeer, met veel persoonlijke noten, grappen en af en toe onderlinge plaagstootjes. De drie zijn het erover eens dat zij het juiste college op het juiste moment waren.

Raymond van Haeften:

“Vorige colleges maakten veel beleid. Dit college heeft beleidsplannen uit het verleden uit de lade getrokken, is ermee aan de slag gegaan en heeft ze ten uitvoer gebracht. De economische groei was daarbij een steuntje in de rug. Onze instelling was zeer welkom bij het bedrijfsleven. Wij zeiden: we gaan ervoor, we gaan niet nog eens nadenken, we gaan het doen. Ondernemers dachten: eindelijk een college waarmee we aan tafel kunnen en afspraken kunnen maken.”

Hoewel ze zeker weten dat hun gemeente er na de fusie op vooruit zal gaan, vervult hetgeen ze achterlaten met trots.

Wethouder Raymond van Haeften:

“Het is geen gemakkelijke keuze geweest maar het is toch goed geweest dat we dit allemaal hebben gedaan en ook hebben dóórgezet. Een goede zaak en veelzeggend is ook dat de raad voltallig heeft ingestemd met een bestuurlijke fusie met de buurgemeente Haarlemmermeer. Toen de keuze daarop was gevallen, heb ik direct gezegd: onderschat dit niet Haarlemmermeer. Het is niet zo dat er alleen maar een kleine gemeente van een paar duizend mensen bij komt. Het beleid van Haarlemmerliede en Spaarnwoude was helemaal niet zo verkeerd. We hadden het best voor elkaar. Het roer hoeft ook niet om. Versterken en verbeteren; dat is wat er moet gebeuren. En inmiddels is negentig procent wat we daarbij voor ogen hadden gerealiseerd.”

Afscheid burgemeester en wethouders

Bob Graal (links), Burgemeester Pieter Heiliegers en Raymond van Haeften (rechts). Foto: Jur Engelchor
 

Korte lijntjes

Bij een college dat vooral uitvoert, zegt wethouder Bob Graal, horen korte lijntjes. Dáárvan is Haarlemmerliede groot geworden.

“Ik krijg een mailtje of een telefoontje dat er een stoeptegel los of scheef ligt. Ik loop rechtstreeks naar de ambtenaar die wordt geacht de tegel goed te leggen en die zorgt ervoor dat dat ook snel is geregeld. Soms legde ik die tegel zelf goed. Hahaha!

Zo gaat het met alles in Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Met de verlichting, het openbaar groen, noem maar op. Ik heb me wel zorgen gemaakt of in de nieuwe gemeente ook alles zo snel kan worden geregeld. De lijnen in Haarlemmermeer zijn ongetwijfeld langer, korter dan bij ons kan sowieso niet. Maar ik ben er nu gerust op. De ambtenaren hebben ons warm onthaald, van hoog tot laag, van verschillende disciplines. Ze zijn onder de indruk van wat er al is in Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Ze zijn blij met deze aanvulling op hun dagtaak.”

Lagere woonlasten

Burgemeester Pieter Heiliegers is ervan overtuigd dat ook de inwoners een goed gevoel hebben bij het nu bijna voorbije fusieproces. In de supermarkt in Spaarndam, waar hij woont, gaat het gesprek over de behoorlijk lagere woonlasten die ze tegemoet kunnen zien.

“Dat is goed voor ons.”

Wat ook mee heeft geholpen, zegt hij, is het fusieproces zelf dat open en transparant was. En de enorme betrokkenheid daarbij van de inwoners en ondernemers.

“De inwoners en ondernemers zijn al die tijd goed meegenomen. Met interviews, huis aan huis bezorgde kranten, enquêtes en bijeenkomsten. Uiteindelijk is de keuze voor Haarlemmermeer, 2,5 jaar geleden, bijna een vanzelfsprekende geworden.

We hebben veel gedegen onderzoek laten verrichten, ook extern, om ons kritisch te beschouwen. De overtuiging is altijd geweest dat we onze zelfstandigheid opgeven ten faveure van die inwoners en ondernemers. Als je niet de kwaliteit kunt leveren die zij verwachten, moet je tot bezinning komen. Dat heeft de gemeenteraad ook heel goed ingezien in 2013.”

Technische gemeentegrenzen

Wethouder Raymond van Haeften:

“Inwoners en ondernemers hebben ook voldoende tijd gekregen om te laten indalen dat Haarlemmerliede en Spaarnwoude niet zelfstandig verder kan en dat Haarlemmermeer de beste fusiepartner is. Ze leggen zich daarbij neer, accepteren dat. Laten we ook de veranderingen niet overdrijven. De dorpskern waar je woont, verandert niet, je blijft diezelfde inwoner, je doet boodschappen in dezelfde winkel waar je dat altijd al doet.”

Burgemeester Pieter Heiliegers sluit hier naadloos op aan met een fragment uit zijn afscheidstoespraak:

“Niet technische gemeentegrenzen bepalen hoe een gemeenschap zich vormt maar hoe de inwoners zelf hun gemeenschap vormgeven.”

Hoewel de drie bestuurders veel vertrouwen hebben in een mooie toekomst voor geheel Haarlemmermeer begint het naderende afscheid toch ook emotionele effecten te krijgen. Volgens Pieter Heiliegers is het loslaten van zelfstandigheid, hoe verstandig ook, per definitie pijnlijk. De anderen beamen dat. Een beetje troost biedt zijn herinnering aan dat markante moment in juni 2016, zegt de burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, toen wijlen burgemeester Eberhard van der Laan van het grote Amsterdam “met een compleet gevolg met wethouders, stadsdeelvoorzitters en zijn vrouw Femke” tijdens een bewonersbijeenkomst acte de présence gaf in een poging om zich te presenteren als de ideale fusiepartner.

“In vol ornaat. Echt een indrukwekkend charmeoffensief. Hij stroopte zijn mouwen op en ging in gesprek met de inwoners. Hij voelde oprecht: ik ben een grote gemeente maar ik ben ook een verantwoordelijke buur, ik wil helpen. Zo kwam dat ook echt over. Dat vond ik mooi. Ook het besef dat onze gemeente wordt begeerd.”

Outlet

Raymond van Haeften haalt graag het moment terug dat hij tijdens een bijeenkomst in Haarlem op een spreekwoordelijke zeepkist stond om de ontwikkeling van Sugar City en Amsterdam The Style Outlets in Halfweg te verdedigen. De toenmalige burgemeester van Haarlem, Bernt Schneiders, vond dat een rampzalige ontwikkeling. De doodsteek voor de lokale middenstand, zag hij erin.

Raymond van Haeften:

“Ik betoogde dat dit juist een kans was. Hier komen hordes Chinese toeristen op af die anders naar de outlet in Roermond zouden gaan. Als mijn voorspelling zou uitkomen, kreeg ik een standbeeld op de Grote Markt in Haarlem. Nou, dat standbeeld staat er nog niet, die outlet komt er met enige vertraging aan en die Chinezen ook.”

Maar ook op een geheel ander vlak, zal Raymond van Haeften mooie herinneringen bewaren aan ‘zijn’ gemeente.

“De gezien ons inwonertal vele gastgezinnen die pleegkinderen hebben opgevangen, ook in crisissituaties. Inwoners dus die gezinssituaties in dienst stellen van andere kinderen van waar dan ook vandaan in Nederland. Dat heb ik altijd zo bijzonder gevonden. Het kon altijd, er was altijd een bed vrij.”

Raadsvergaderingen

Wethouder Bob Graal:

“Wat mij de afgelopen jaren is opgevallen, zijn de raadsvergaderingen. Je leest wel eens in de krant dat de een de ander de straat uitvecht. Met schuttingtaal. Dat viel bij ons altijd wel mee. Na afloop werd eer direct een borrel gedronken. Bij ons werd niet op de man gespeeld. Zijn we juist lief voor elkaar. Constructief en met respect voor elkaar. Natuurlijk zijn er wel eigen nuances op bepaalde onderdelen en werden deze ook verkondigd. Dat moet ook wel, anders wordt het een dooie boel.”

Gepubliceerd op: 
12 dec 2018