Veel steun voor herindelingsontwerp

Publicatiedatum: 
dinsdag 14-03-2017
De colleges van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer houden met overtuiging vast aan het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de twee gemeenten. Ze voelen zich hierin gesteund door de vele positieve zienswijzen van inwoners, dorpsraden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en buurgemeenten. Die bevestigen het beeld dat er een groot draagvlak is voor de samenvoeging.
Op 13 december 2016 hebben de gemeenteraden van beide gemeenten het herindelingsontwerp unaniem vastgesteld. Het herindelingsontwerp is het resultaat van de keuze die Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft gemaakt om te gaan samenvoegen met een van de grotere buurgemeenten. Door de samenvoeging met Haarlemmermeer kan Haarlemmerliede en Spaarnwoude de dienstverlening voor haar inwoners op peil houden en verbeteren. Door de samenvoeging ontstaat een grote gemeente met meer bestuurskracht en een sterkere positie in de regio: dat is gunstig voor inwoners en ondernemers van beide gemeenten.
 

Zienswijzen

Tot en met 10 februari 2017 zijn 214 zienswijzen ontvangen. 194 zienswijzen (dat is 91 procent) ondersteunen het herindelingsontwerp en 20 zienswijzen plaatsen daar kanttekeningen bij. 42 zienswijzen zijn individueel ingediend. Twee zienswijzen zijn collectief ingediend en 107 keer en 65 keer ondertekend. Het merendeel van de zienswijzen - 200 - is afkomstig uit Spaarndam-Oost. Ook zijn er zienswijzen ontvangen uit Haarlem, Haarlemmerliede, Halfweg, Heemstede, Spaarndam-West, Velsen en Zwanenburg. Van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Amsterdam is een schriftelijke reactie ontvangen.
 
Alle zienswijzen hebben waardering voor het proces en de aanpak van de twee gemeenten om te komen tot een samenvoeging. In 17 zienswijzen wordt bepleit dat Spaarndam-Oost geen deel moet uitmaken van de samenvoeging met Haarlemmermeer, maar moet worden toegevoegd aan de gemeente Haarlem. Ook de gemeente Haarlem pleit daar voor. In 6 zienswijzen wordt voorgesteld om Spaarndam-West toe te voegen aan Haarlemmermeer. 4 zienswijzen plaatsen kanttekeningen over het cultureel erfgoed, de verkeerssituatie in Halfweg, de toeristenbelasting en het sociaal domein.

 
Reactienota

De twee colleges lichten in een toe waarom de zienswijzen geen aanleiding geven tot aanpassingen van het herindelingsontwerp. In de reactienota zijn alle zienswijzen opgenomen. Het is behoudens enkele ambtshalve wijzigingen gelijk aan het herindelingsontwerp.
 

Hoorzitting

Voorafgaand aan de raadsbehandeling van het herindelingsadvies en de reactienota organiseren de twee gemeenteraden een gezamenlijke hoorzitting. Daar kunnen indieners hun zienswijze mondeling toelichten en ingaan op de reactienota. Die hoorzitting vindt plaats op donderdag 23 maart van 19.00-21.00 uur in de Zoete Inval in Haarlemmerliede en is live te volgen via het You Tube-kanaal van Haarlemmermeer.
 
Na de raadsbehandeling wordt het herindelingsadvies voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, waarna het naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt verzonden.