Reageren op wetsvoorstel fusie tot 22 december

Publicatiedatum: 
vrijdag 01-12-2017
De voorbereidingen voor de samenvoeging van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer op 1 januari 2019 zijn in volle gang. Tot 22 december kan iedereen reageren op het voorstel voor de wet die de fusie officieel mogelijk maakt.


Reageren op het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer (TK34827) kan voor 22 december van dit jaar met een bericht aan de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Dat kan via een e-mail aan cie.biza@tweedekamer.nl of een brief aan:

De wnd. griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Drs. F.M.J. Hendrickx
Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
 
Als alles volgens planning verloopt, besluit de Eerste Kamer in het voorjaar over de wet.
 
Het wetsvoorstel
 
Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel
 
Koninklijke boodschap