Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer gaan fuseren

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer gaan vanaf 1 januari 2019 samen verder als één gemeente. Want een grote gemeente kan efficiënter werken en dat helpt Haarlemmerliede om de dienstverlening voor haar inwoners op peil te houden en te verbeteren. Ook heeft een grote gemeente een sterkere positie in de regio: dat is gunstig voor inwoners en ondernemers van beide gemeenten.

Herindelingsadvies

De twee gemeenteraden zijn donderdag 13 april 2017 unaniem akkoord gegaan met het herindelingsadvies. Dat is de basis voor de Herindelingswet die de samenvoeging van de twee gemeenten mogelijk maakt.


Zienswijzen

Tot en met 10 februari 2017 kon iedereen een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp van 13 december 2016. In totaal dienden 237 inwoners, dorpsraden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en buurgemeenten een zienswijze in. Het merendeel ondersteunt het herindelingsontwerp. Het herindelingsadvies is daarom bijna gelijk aan het herindelingsontwerp.

Hoe verder?

Woensdag 28 juni liet de provincie Noord-Holland weten de minister van Binnenlandse Zaken te adviseren om de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude per 1 januari 2019 in zijn geheel te fuseren met Haarlemmermeer. De provincie heeft haar advies doogestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Inmiddels is ook de ministerraad akkoord met de plannen. Op 8 september heeft de ministerraad het wetsvoorstel aangeboden aan de Raad van State voor advies. Na het advies van de Raad van State is het aan de Eerste en Tweede Kamer om de Herindelingswet vast te stellen. In november 2018 zijn er verkiezingen voor een gezamenlijke gemeenteraad voor de  nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

Natuurlijk verbonden

De twee gemeenten zijn al lange tijd natuurlijk verbonden. Ze hebben een vergelijkbare geschiedenis en hebben beide voor een deel een open, agrarisch landschap met verschillende kernen. Bestuurlijk wordt er al veel samengewerkt. Halfweg en Zwanenburg hebben nu al samen één dorpsraad.