Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer gaan fuseren

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer besloten in de zomer van 2016 samen verder te gaan als één gemeente. Want een grote gemeente kan efficiënter werken. Dat helpt Haarlemmerliede om de dienstverlening voor haar inwoners op peil te houden. En een grote gemeente heeft een sterkere positie in de regio: dat is gunstig voor inwoners en ondernemers van beide gemeenten.

Herindelingsontwerp

De gemeenteraden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en van Haarlemmermeer zijn dinsdag 13 december 2016 akkoord gegaan met het herindelingsontwerp, de basis voor de samenvoeging van de twee gemeenten per 1 januari 2019. Hierin wordt voorgesteld dat de nieuwe gemeente Haarlemmermeer gaat heten. Het herindelingsontwerp downloaden kan hier.

Reacties

Tot en met 10 februari 2017 konden inwoners en ondernemers reageren op dit herindelingsontwerp door een zienswijze in te dienen. In totaal kwamen er bij beide gemeentes 212 zienswijzen binnen. Het merendeel van de zienswijzen - 198 - is afkomstig uit Spaarndam-Oost. Verder zijn er zienswijzen ontvangen uit Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Halfweg, Spaarndam-West, Velsen en Zwanenburg. 172 mensen hebben hun handtekening gezamenlijk gezet onder een zienswijze. Daarnaast zijn er 40 individuele zienswijzen ingediend. Het merendeel van de mensen die een zienswijze hebben ingediend ondersteunt het herindelingsontwerp.

Hoe nu verder?

Op 23 maart 2017 vindt een hoorzitting van de beide gemeenteraden plaats in de Zoete Inval in Haarlemmerliede. Dan hebben de indieners de gelegenheid om hun zienswijze toe te lichten. De beide colleges stellen een reactienota op. Deze leggen zij voor aan de beide gemeenteraden. De reactienota wordt op 14 maart 2017 openbaar gemaakt. De gemeenteraden wegen alle zienswijzen mee bij het vaststellen van het herindelingsadvies op 13 april 2017. Dit herindelingsadvies gaat naar de provincie Noord-Holland, die hierover ook haar mening geeft en het doorstuurt naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Natuurlijk verbonden

De twee gemeenten zijn al lange tijd natuurlijk verbonden. Ze hebben een vergelijkbare geschiedenis. Ze hebben beide voor een deel een open, agrarisch landschap met verschillende kernen. Bestuurlijk wordt er al veel samengewerkt. Halfweg en Zwanenburg vormen nu eigenlijk al één dorp en hebben gezamenlijk één dorpsraad. Bovendien maakte Haarlemmermeer duidelijk samen met Haarlemmerliede pal te willen staan voor de versterking van de Groene Buffer, van groot belang voor Haarlemmerliede.